UZAVŘÍT

/

Podmínky služby

PODMÍNKY SLUŽBY

PŘEHLED

Tuto webovou stránku provozuje shgthhfl.com . Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na společnost shgthhfl.com, která vám, uživateli, nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem od nás se zapojujete do naší "služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("podmínky služby", "podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si tyto podmínky služby pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část webu nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Na jakékoli nové funkce nebo nástroje, které budou přidány do stávajícího obchodu, se rovněž vztahují podmínky služby. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste v zemi svého bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste v zemi svého bydliště plnoletí a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.
Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout komukoli poskytnout službu.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditních kartách), může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo zneužívat žádnou část služby, používání služby,