now is modern browser

UZAVŘÍT

/

Prohlášení o ochraně údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které mohou být použity k vaší přímé nebo nepřímé identifikaci. Osobní údaje zahrnují také anonymní údaje, které jsou spojeny s informacemi, jež lze použít k vaší přímé či nepřímé identifikaci. Osobní údaje nezahrnují údaje, které byly nevratně anonymizovány nebo agregovány tak, že nám již neumožňují, ať už v kombinaci s jinými informacemi nebo jinak, vaši identifikaci.

Podpora bezpečnosti a zabezpečení

Dodržujeme zásady legality, legitimity a transparentnosti, používáme a zpracováváme nejméně údajů v omezeném rozsahu účelu a přijímáme technická a administrativní opatření na ochranu bezpečnosti údajů. Osobní údaje používáme k ověřování účtů a aktivit uživatelů a také k podpoře bezpečnosti a zabezpečení, například sledováním podvodů a vyšetřováním podezřelých nebo potenciálně nezákonných aktivit nebo porušení našich podmínek či zásad. Takové zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu pomoci zajistit bezpečnost našich produktů a služeb.

Zde je uveden popis typů osobních údajů, které můžeme shromažďovat, a způsob jejich použití:

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Ⅰ. Údaje, které nám poskytnete:

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, když používáte naše produkty a služby nebo s námi jinak komunikujete, například když si vytvoříte účet, kontaktujete nás, účastníte se online průzkumu, používáte naši online nápovědu nebo online chatovací nástroj. Pokud provedete nákup, shromažďujeme osobní údaje v souvislosti s nákupem. Tyto údaje zahrnují vaše platební údaje, jako je číslo vaší kreditní nebo debetní karty a další informace o kartě, a další informace o účtu a ověřování, jakož i fakturační, přepravní a kontaktní údaje.

Ⅱ. Údaje o využívání našich služeb a produktů:

Při návštěvě našich webových stránek můžeme shromažďovat údaje o typu zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor vašeho zařízení, IP adresu vašeho zařízení, váš operační systém, typ internetového prohlížeče, který používáte, informace o používání, diagnostické informace a informace o poloze z počítačů, telefonů nebo jiných zařízení, na kterých instalujete naše produkty nebo služby nebo k nim přistupujete. Pokud je to možné, mohou naše služby využívat GPS, vaši IP adresu a další technologie k určení přibližné polohy zařízení, což nám umožňuje zlepšovat naše produkty a služby.

Jak používáme vaše osobní údaje

Obecně lze říci, že osobní údaje používáme k poskytování, zlepšování a rozvoji našich produktů a služeb, ke komunikaci s vámi, k nabízení cílených reklam a služeb a k ochraně nás a našich zákazníků.

Ⅰ. Poskytování, zlepšování a rozvoj našich produktů a služeb:

Osobní údaje používáme, abychom mohli poskytovat, zlepšovat a rozvíjet naše produkty, služby a reklamu. To zahrnuje použití osobních údajů pro účely, jako je analýza dat, výzkum a audity. Takové zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nabízet vám produkty a služby a na zajištění kontinuity podnikání. Pokud vstoupíte